Help mij - Marble CMS

  • Algemeen
  • Webwinkel
  • Instellingen
  • Inhoudsbeheer
  • Makelaar
  • Email

Outlook 2013

25 september, 2015

Ga in het menu van Outook 2013 via 'Bestand' (File) naar 'Info' (Info) en klik op 'Account toevoegen' (Add Account) om een nieuw account aan te maken.

Vink de optie 'Serverinstellingen of extra servertypen handmatig configureren' (Manually configure server settings or additional server types) aan.

Klik op de knop 'Volgende >' (Next >)

Kies voor POP or IMAP

Kies Next

Vul bij het veld 'Naam' (Your Name) uw eigen naam in. Bij 'E-mailadres' (E-mail Address) vult u uw e-mailadres in.

Bij het uitklapmenu 'Type account' (Account Type) kiest u: IMAP

Bij 'Server voor inkomende e-mail' (Incoming mail server) moet staan: mail.marblesystems.nl

Bij 'Server voor uitgaande e-mail (SMTP)' (Outgoing mail server (SMTP)) moet staan: mail.marblesystems.nl

Vul bij 'Gebruikersnaam' (User Name) uw e-mailadres in.

Bij het veld 'Wachtwoord' (Password) geeft u het wachtwoord op dat bij uw e-mailadres hoort.

Vink de optie 'Wachtwoord onthouden' (Remember password) aan indien u niet elke keer uw wachtwoord wilt opgeven wanneer u Outlook 2013 start.

De optie 'Accountinstellingen testen door op de knop Volgende te klikken' (Test account settings by clicking the Next button) kunt u desgewenst uitschakelen.

Meer instellingen

Klik op de knop 'Meer instellingen...' (More settings...)

Klik op de tab 'Server voor uitgaande e-mail' (Outgoing Server).

Vink de volgende optie aan: 'Voor de server voor uitgaande e-mail (SMTP) is verificatie vereist' (My outgoing server (SMTP) requires authentication)

De volgende optie moet geselecteerd zijn: 'Dezelfde instellingen gebruiken als voor inkomende e-mail' (Use same settings as my incoming mail server)

Klik op de tab 'Geavanceerd' (Advanced).

Selecteer bij het tweede uitklapmenu bij uitgaande e-mail (SMTP) 'Gebruik het volgende type versleutelde verbinding' (Use the following type of encrypted connection): SSL

Verander het getal bij 'Uitgaande e-mail (SMTP)' (Outgoing server (SMTP)) naar: 465

Klik op de knop 'OK'.

U bent terug bij een eerder venster, klik hier op de knop 'Volgende >' (Next >).

Klik op de knop 'Voltooien' (Finish) om het aanmaken van het e-mail account af te ronden.

U bent terug bij een eerder venster, klik op de knop 'Sluiten' (Close) om terug te keren naar het hoofdvenster van Outlook 2013.

 

Naar volledige website